Category: Các tính cách tích cực

Home / Montessori / Các tính cách tích cực
Bài viết
28 Tháng Mười Một, 20162 Tháng Hai, 2022

THE THREE LEVELS OF OBEDIENCE – Montessori

Người lớn thường khen trẻ con ngoan vì biết nghe lời, và cũng hay đánh mắng trẻ vì con không biết nghe lời. Làm trẻ nghe lời là mong muốn của phụ huynh và cũng là trách nhiệm của hệ thống giáo dục. Bố mẹ nào cũng muốn trẻ biết nghe lời thật sớm, cô...