Elementary 6-12 tuổi

Home / Elementary 6-12 tuổi

Elementary 6-12 tuổi – Tiểu học Montessori

Môi trường giáo dục Montessori Elementary – Tiểu học Montessori của May Sóc là môi trường giáo dục Montessori song ngữ theo tiêu chuẩn của AMI dành cho trẻ từ 6 tới 12 tuổi. Môi trường Tiểu học của May Sóc cũng là môi trường Tiểu học Montessori theo tiêu chuẩn của AMI đầu tiên tại Việt Nam.

Trẻ em ở độ tuổi tiểu học có các đặc điểm đặc trưng là trí tò mò, khả năng trừu tượng và tưởng tượng, định hướng đạo đức và xã hội, và năng lượng nghiên cứu và tìm hiểu. Trẻ em tiểu học làm việc trong các nhóm nhỏ, nhiều lứa tuổi khác nhau trong nhiều dự án và điều này khơi dậy trí tưởng tượng, thu hút trí tuệ, và phát triển khả năng suy luận của chúng.

Trẻ em Tiểu học Montessori của May Sóc xây dựng kiến ​​thức thông qua nghiên cứu chuyên sâu về thế giới và cách thức hoạt động của nó. Các nghiên cứu được tích hợp trên các lĩnh vực bao gồm địa lý, sinh học, lịch sử, ngôn ngữ, toán học, khoa học, âm nhạc và các hình thức biểu đạt nghệ thuật khác. Trẻ Tiểu học Montessori sẽ tăng cường khám phá từng lĩnh vực, tổ chức các chuyến tham quan vượt ra ngoài giới hạn của lớp học để thu thập kiến ​​thức thực tế từ các nguồn lực cộng đồng, chẳng hạn như thư viện, vườn bách thảo, trung tâm khoa học, nhà máy, bệnh viện, v.v. nuôi dưỡng cảm giác kết nối với nhân loại và khuyến khích mong muốn tự nhiên của trẻ em để đóng góp cho thế giới.

Lịch trình một ngày của lớp Tiểu học Montessori 6-12 tuổi

Thời gianHoạt động
7:30-8:00 Đón trẻ
Trẻ ăn sáng trước ở nhà với gia đình, hoặc có thể mang thức ăn sáng vào trường ăn.
Nếu phụ huynh cho trẻ mang thức ăn sáng vào trường, phụ huynh cần đưa trẻ đi học sớm để trẻ có đủ thời gian ăn sáng trước khi vào giờ làm việc.
8:00-11:003 hours uninterrupted work cycle – Chu kỳ làm việc 3 giờ không gián đoạn vào buổi sáng dành cho trẻ Tiểu học Montessori – Tiêu chuẩn AMI
11:00-11:15Vệ sinh, rửa tay
11:15-12:00Ăn trưa
12:00-13:00Dọn dẹp lớp học, nghỉ trưa
13:00-16:003 hours uninterrupted work cycle – Chu kỳ làm việc 3 giờ không gián đoạn vào buổi chiều dành cho trẻ Tiểu học Montessori – Tiêu chuẩn AMI
16:00-17:00Dọn dẹp buổi chiều, vui chơi ngoài sân và trả trẻ

Các kỹ năng quan trọng

  • Hiểu được các quy tắc của môi trường giáo dục Montessori
    • Quy tắc 1: Chúng ta đảm bảo rằng mọi sinh vật sống đều an toàn.
    • Quy tắc 2: Chúng ta chăm sóc, giữ gìn những gì chúng ta sử dụng.
    • Quy tắc 3: Chúng ta tôn trọng, không làm ảnh hưởng đến công việc của người khác.