Đinh Thị Thanh Nhàn

Home / Đinh Thị Thanh Nhàn

Bằng cấp:

  • Giáo viên 6-12 Montessori AMI
  • Giáo viên 3-6 Montessori AMI
  • Giáo viên 12-18 Montessori AMI (đang đào tạo)
  • Chứng chỉ Khóa AMI Orientation 12-18
  • Cử nhân Kinh tế Đối ngoại – Trường ĐH Ngoại Thương CSII TP. HCM
  • Thạc sĩ CFVG (đang đào tạo)

Cô Đinh Thị Thanh Nhàn là founder của May Sóc Montessori Education.

Socials