Nguyễn Thị Diễm My

Home / Nguyễn Thị Diễm My

Bằng cấp:

  • Giáo viên 0-3 Montessori AMI
  • Cử nhân Sư phạm Mầm non (loại giỏi)- Trường Đại học Sài Gòn

Cô Nguyễn Thị Diễm My bắt đầu làm việc tại May Sóc vào năm 2018 với vị trí giáo viên trợ tá lớp 3-6. Cô chuyển sang làm trong môi trường Montessori 0-3 của May Sóc từ năm 2019. Năm 2021 cô tham gia khóa đào tạo giáo viên Montessori 0-3 của AMI, cô tốt nghiệp và được cấp bằng vào năm 2022. Hiện tại cô là Directress môi trường Toddler tại cơ sở 2 Hiệp Bình Phước của May Sóc.

Socials