Nguyễn Thị Kim Mỹ

Home / Nguyễn Thị Kim Mỹ

Bằng cấp:

  • Giáo viên 3-6 Montessori AMI đang đào tạo
  • AMI Montessori 0–3 Orientation Certificate

Cô Nguyễn Thị Kim Mỹ làm việc tại May Sóc từ 2018 với vai trò giáo viên trợ tá lớp 0-3. Năm 2022 cô Mỹ tạm thời ngừng việc để tham gia khóa đào tạo giáo viên Montessori 3-6 của AMI. Hiện tại cô vẫn là giáo viên của lớp Toddler tại cơ sở 1 Hiệp Bình Chánh của May Sóc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.