Phan Thị Hồng Nhung

Home / Phan Thị Hồng Nhung

Bằng cấp:

  • Giáo viên 3-6 Montessori AMI
  • Kỹ sư chuyên ngành Truyền thông và mạng máy tính (loại giỏi) – Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin – Trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Cô Phan Thị Hồng Nhung hiện tại là Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Cô tham gia khóa đào tạo giáo viên Montessori 3-6 của AMI từ năm 2018, tốt nghiệp và lấy bằng vào năm 2020. Năm 2020, cô Nhung tham gia vào giảng dạy tại May Sóc. Hiện tại, cô là Directress của lớp Toddler tại cơ sở 1 Hiệp Bình Chánh của May Sóc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.