Tinh luyện các nhận thức cảm quan

Tinh luyện các nhận thức cảm quan

0

Đây là clip giới thiệu về một số các bài tập giúp cho Sự phát triển và tinh luyện các nhận thức cảm quan trong lớp học Montessori và vai trò quan trọng của chúng. Phụ đề được dịch lại bởi May Sóc Children’s House. Chúng tôi hi vọng trong thời gian tới có thể tự dựng được những video từ lớp học của mình. Xin được tạm dịch lại dù chưa hoàn toàn chính xác, mong được các mẹ bỏ qua và đóng góp ý kiến.

Link phiên bản gốc tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=NlnHVxJKEiM

May Sóc xin giới thiệu bài viết “Tầm quan trọng của việc luyện tập các Cảm giác” tại đây: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1327245290679840&id=1297930273611342

Leave a Reply

Your email address will not be published.