Toán học trong Montessori.

Toán học trong Montessori.

0

Trong quá trình nghiên cứu và quan sát trẻ em, bà Maria Montessori đã phát hiện ra rằng; khám phá và tìm hiểu toán học là nhu cầu tự nhiên của trẻ em từ khi còn nhỏ.

Trẻ học được các khái niệm đơn giản về con số qua kinh nghiệm hàng ngày. Một đứa trẻ có thể nói được nó có 2 chị gái, trỏ ngón tay và nói tên của các con số tới 5 hoặc 10. Biết để đếm là một chuyện. Sử dụng các kỹ năng để đếm là một chuyện khác. Nhiệm vụ của Người lớn là khám phá sự hiểu biết về các con số của trẻ tới đâu, làm cho trẻ hiểu rõ ràng, củng cố sự hiểu biết của trẻ và mở rộng sự hiểu biết đó từ từ.

Các giáo cụ Montessori được nghiên cứu để giúp các em nhỏ học toán một cách tự nhiên và dễ dàng. Sự hướng dẫn đi từng bước từ cái cụ thể tới khái niệm trừu tượng.

Montessori đặc biệt thiết kế bộ giáo cụ giảng dạy khái niệm về toán học để làm giảm đi sự cách biệt giữa tính cụ thể và trừu tượng của từng khái niệm. Ví dụ: bộ Gậy Số học không trừu tượng bằng các con số được nói hay được viết ra. Bộ Gậy Số học cũng không cụ thể bằng các đồ vật hàng ngày trẻ hay gặp như cái cúc áo, cây bút chì. Vì vậy khi trẻ sử dụng bộ Gậy Số học, trẻ thực tế đi từ cái cụ thể tới khái niệm trừu tượng – Bộ Gậy Số học giúp trẻ hiểu được khái niệm trừu tượng về các con số. (Để giải thích rõ hơn ở đây, bốn cái cúc áo đại diện cho tính cụ thể, 4 – chữ chỗ viết hay nói là đại diện khái niệm trừu tượng của con số 4 trong toán học.)

Video sau đây sẽ giúp các bạn có cái nhìn sơ qua về cách trẻ em được hướng dẫn và tự tìm hiểu khám phá toán học trong Montessori 3-6. Video cũng giúp các bạn có được cái nhìn về việc học toán đối với các em là thú vị và dễ dàng như thế nào.

Sau khi được cô giáo giới thiệu và hướng dẫn (khi các em sẵn sàng), các em có thể tự tìm hiểu và khám phá bất cứ khi nào các em muốn và cho tới khi nào các em cảm thấy thỏa mãn.

Nguồn của video: https://www.youtube.com/watch?v=wKSRCeyR5Ck
Dịch bởi: May Sóc Children House

Leave a Reply

Your email address will not be published.