Đoàn Thị Thanh Nhã

Home / Đoàn Thị Thanh Nhã

Bằng cấp:

  • Giáo viên 3-6 Montessori AMI
  • Cử nhân Sư phạm Mầm non (loại giỏi) – Trường Đại học Sài Gòn

Là giáo viên đứng lớp 3-6 từ những ngày đầu, cô Đoàn Thị Thanh Nhã đã có 6 năm gắn bó mới May Sóc. Cô Nhã đã luôn nỗ lực để nâng cao kiến thức về giáo dục Montessori của mình. Cô tham gia khóa đào tạo giáo viên Montessori 3-6 của AMI từ năm 2018, tốt nghiệp và lấy bằng vào năm 2020. Năm 2022, cô Nhã được May Sóc cử qua đứng lớp 3-6 của Nebula Children Home để hỗ trợ cô giáo chính nghỉ sinh. Cô Nhã hiện tại đang đứng lớp 0-3 tại cơ sở Hiệp Bình Chánh của May Sóc.

Socials