Trần Chúc Quỳnh

Home / Trần Chúc Quỳnh

Bằng cấp:

  • Giáo viên 0-3 Montessori AMI
  • Cử nhân Sư phạm Sinh – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Cô Trần Chúc Quỳnh đã từng là Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Năm 2016 cô bắt đầu chuyển qua làm việc trong lĩnh vực Giáo dục Mầm non. Tham gia vào May Sóc từ 2017, cô Trần Chúc Quỳnh tiếp tục theo đuổi giáo dục Montessori và lấy bằng giáo viên Montessori 3-6 của AMI vào năm 2020. Hiện tại cô là Directress của lớp 3-6 tại cơ sở 1 Hiệp Bình Chánh của May Sóc.

Socials