Rosemarie Naig

Home / Rosemarie Naig

Bằng cấp:

  • Bachelor of Science in Nursing – Our Lady of Fatima University – Philippines

Cô Rose là giáo viên tiếng Anh toàn thời gian trong môi trường 3-6 Montessori tại cơ sở Hiệp Bình Chánh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.