Cá nhân hóa giáo dục

Cá nhân hóa giáo dục

0

Montessori tin rằng mỗi đứa trẻ đều có năng khiếu riêng. Bởi vì điều này, phương pháp sư phạm Montessori được cá nhân hóa hơn là tiêu chuẩn hóa. Trẻ em chủ yếu được tiếp xúc với học tập thực hành và ‘tìm ra mọi thứ’ – một yếu tố chính để phát triển Executive Function (Chức năng Điều hành), là một chỉ báo về sự thành công trong cuộc sống. Khoa học não bộ ngày nay xác nhận rằng trẻ em Montessori được đánh giá cao hơn về Executive Function so với trẻ em theo học tại các trường học truyền thống. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Executive Function có mối tương quan đáng kể với các kỹ năng toán học và ngôn ngữ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.