Các bài tập thực hành cuộc sống thực tiễn (EPL)

Các bài tập thực hành cuộc sống thực tiễn (EPL)

0

Các bài tập thực hành cuộc sống thực tiễn (EPL) thường là những hoạt động đầu tiên được giới thiệu cho trẻ mới vào Ngôi nhà của trẻ (House of Children – HOC). Sau đây May Sóc xin đăng lại một số hình ảnh về một số hoạt động thực hành cuộc sống thực tiễn để các bạn có thể hình dung được môi trường Montessori rõ nét hơn.

Lưu ý: không hề có giờ học EPL cụ thể và cố định. Trong môi trường Montessori các bé tự chọn các hoạt động theo sự hứng thú của bản thân. Tại mỗi thời điểm trong lớp học, có bé chọn hoạt động EPL, có bé chọn hoạt động Sensorial – cảm quan hoặc rất nhiều hoạt động ở các lĩnh vực khác, hoặc đơn giản là không làm gì cả – chỉ ngồi một chỗ hay đi loanh quanh coi các bạn làm. Video này chỉ tập trung giới thiệu về hoạt động EPL.

Đây không phải là video quay từ lớp học của May Sóc
Nguồn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=n72g9D5mfpY
Dịch bởi May Sóc Children’s House.

Leave a Reply

Your email address will not be published.